Для активізації роботи по впровадженню новітніх медичних технологій в Україні у м. Києві у 1979 році була створена фото-оптико-механічна лабораторія в структурі Київської міської клінічної лікарні №6 «Медмістечко», яка займалася розробкою та впровадженням нових моделей штучних кришталиків, у 1980 році Міністерство охорони здоров’я та Держпланом УРСР були виділені цільові кошти на виконання науково-дослідної роботи: «Розробка та впровадження імплантації штучних кришталиків в Україні», на основі моделі кришталика, запропонованої професором М.М.Сергієнко. Завдяки цьому, в Київському науково-дослідному інституті клінічної та експериментальної хірургії був створений відділ мікрохірургії ока. У відділі працювали З.Ф. Веселовська, О.З. Ставнічук, А.Я. Пішель та інші. Керівник проекту – професор М.М. Сергієнко. За 7 років роботи проведено численні дослідження, розроблені нові моделі штучних кришталиків, підготовлена необхідна технічна документація, проведені дослідні операції в клініці акад. С.М. Федорова (м. Москва) по видаленню катаракти та імплантації створених моделей штучних кришталиків. Отримано в 1987 році дозвіл МОЗ СРСР на широке використання українських моделей штучних кришталиків в клінічній практиці.

Детальніше...